Ngày 10/9, trong khuôn khổ Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) đang diễn ra tại sàn book365.vn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức toạ đàm trực tuyến chuyên đề Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 75 năm xây dựng và phát triển (1945-2020).

Tại buổi toạ đàm, ông Trần Đình Nghiêm – nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng, Mác-Lênin đã nói tới vai trò to lớn nhất của sách là kho tàng tri thức của nhân loại và khẳng định: Không có sách không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. NXB chính là một phương thức, một nhịp cầu để đưa tri thức đến với bạn đọc.

'Không có sách không có tri thức'
Các diễn giả trong toạ đàm. 

"Chính vì nhận thức được tầm quan trọng của sách như thế, Đảng ta mới xây dựng và phát triển NXB Sự thật, tiền thân của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật như ngày hôm nay để truyền tải những tác phẩm kinh điển của tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng tới toàn thể nhân dân”, ông Trần Đình Nghiêm nói.

Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước, ông Phạm Chí Thành - quyền Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia sự thật cho biết trong những năm gần đây, NXB đã đạt được những thành tựu nổi bật về hoạt động xuất bản như: Tổ chức xuất bản nhiều thể loại sách chính trị, lý luận có giá trị như: sách kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lênin; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới; sách văn kiện Đảng, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng; sách về các lãnh tụ của Đảng và Nhà nước; sách pháp luật và quản lý nhà nước… 

 

NXB đã quan tâm đến các loại sách tham khảo, chuyên khảo, công tác khai thác bản quyền, sách dịch; đầu tư trang thiết bị để số hóa sách chính trị, lý luận nhằm lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xuất bản điện tử; xây dựng hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến; tổ chức xuất bản đĩa CD-ROM và DVD-ROM với phần mềm tra cứu, tìm kiếm thông tin trong từng cuốn sách và cả bộ sách.

Từ năm 2015-2019, NXB có 17 ấn phẩm được trao Giải thưởng sách quốc gia Việt Nam. “Những bước phát triển mới trong hợp tác quốc tế tạo điều kiện để NXB tiếp cận công nghệ, cách làm mới, hiện đại, mở rộng tầm nhìn và học hỏi kinh nghiệm về công tác xuất bản của các nước, khai thác bản quyền, trao đổi các đề tài, bản thảo có giá trị phục vụ bạn đọc trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần vào hoạt động đối ngoại chung của Đảng”, ông Phạm Chí Thành nói.

Ông Phạm Chí Thành cho biết, NXB đã xây dựng định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật; phấn đấu xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước; trở thành Trung tâm xuất bản, in, phát hành sách chính trị, lý luận và pháp luật hàng đầu ở Việt Nam và khu vực, có công nghệ xuất bản hiện đại, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới và xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản trên thế giới.

Tình Lê 

First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả

First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả

First News - Trí Việt vừa chính thức khởi kiện Lazada hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng giả, sách giả, vi phạm pháp luật Việt Nam.