Phật Giáo và Thiền được viết dưới dạng giáo trình dạy và học, thế nên nó hình thành theo thứ lớp từ thấp lên cao, từ cạn đến sâu, từ đại cương đến chi tiết, hướng dẫn người học từng bước tu tập cụ thể. Trong đó các khái niệm cơ bản của Phật đạo cũng được cắt nghĩa một cách rõ ràng và khoa học.

Cuốn sách dành tặng những độc giả muốn rời xa chốn xô bồ

Cuốn sách được chia thành 6 phần được tác giả Lý Tứ viết năm 2010. Thời điểm đó, có một số Phật tử trẻ từ Mỹ về thăm ông mong muốn có một tài liệu về Phật pháp cô đọng, nhưng đầy đủ, để họ mang về nước tu tập. Vậy là tác giả đã bắt tay ngay vào viết.

 

Cuốn sách được tác giả Lý Tứ viết rất cặn kẽ từ hương pháp tiếp cận, định hướng, cơ sở lý luận cho tới giáo lý Phật giáo và thiền, các loại thiền, lịch sử Phật giáo và thiền...Tác giả hy vọng, với kinh nghiệm tu tập của mình cuốn Phật Giáo và Thiền sẽ mang đến một số kiến thức bổ ích, giúp con đường tiến tu, hoặc nghiên cứu Phật giáo của bạn đọc có thêm những lợi ích nhất định.

Tình Lê

'Vô đối môn' dành cho độc giả có đủ nhân duyên

'Vô đối môn' dành cho độc giả có đủ nhân duyên

Vô đối môn được nhận xét là một cuốn sách giúp người đọc tìm được sự thảnh thơi, lợi lạc ngay trong chính cuộc sống của mình.