Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện. Cụ thể, khoản 1 Điều 30 của Luật Thư viện đã quy định ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Trước đó, ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách Việt Nam theo Quyết định 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính thức có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Từ ngày 1/7/2020, khi Luật Thư viện có hiệu lực thi hành, Việt Nam sẽ chính thức có Ngày Sách và Văn hóa đọc

Việc ban hành Luật Thư viện sẽ tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc ở Việt Nam phát triển, khẳng định vai trò của thư viện trong phát triển văn hoá, khoa học, giáo dục của đất nước, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

 

Luật Thư viện gồm 6 chương, 52 Điều được xây dựng trên quan điểm hoàn thiện pháp luật về thư viện, bảo đảm đồng bộ, cụ thể hóa Hiến pháp 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Luật Thư viện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Tình Lê

Hạnh phúc của cô gái từng bị 'ném đá' thậm tệ vì xấu xí

Hạnh phúc của cô gái từng bị 'ném đá' thậm tệ vì xấu xí

Mèo Xù (Thắm Nguyễn) từng bị cộng đồng mạng ném đá vì xấu xí lại có những phát ngôn thẳng thật, quá tự tin, nhưng thời gian chứng minh rằng cô tự tin là có cơ sở.