Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII và sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam.

Hai cuộc thi nhằm tuyên truyền đến tuổi trẻ và nhân dân cả nước về vai trò và những những đóng góp của Hội liên hiệp thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thanh niên Việt Nam
Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bên trái), Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc TP.HCM (giữa), nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (bên phải) trong buổi phát động cuộc thi.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ lựa chọn các các khúc, các mẫu thiết kế có chất lượng tốt làm sản phẩm tuyên truyền cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII.

Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đều có thể tham gia các cuộc thi. Các tác giả không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

 

Tác phẩm dự thi 2 cuộc thi phải thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên trong thời đại mớ, sự phát triển vững mạnh của Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Thể hiện được ý nghĩa của Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là sự kiện quan trọng của thanh niên cả nước.

Tác phẩm hướng tới cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện tinh thần của phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội từ tháng 01/2019 đến hết ngày 31/3/2019. Công bố kết quả trước ngày 15/4/2019.

Thời hạn nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam từ tháng 1/2019 đến hết ngày 31/5/2019. Công bố kết quả trước ngày 20/6/2019.

Ngọc Hân