Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Lưu trữ quốc gia Mỹ, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Nga, Tổng cục Lưu trữ Pháp và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế”. Đây là lần đầu tiên, 4 quốc gia cùng thực hiện triển lãm tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm chia làm ba phần: Quê hương, gia đình và thời thơ ấu; Người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng và vị lãnh tụ thiên tài; Bản Di chúc thiêng liêng: Sự kết tinh tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua triển lãm, người xem được trở về vùng quê Nghệ An nơi có gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống. 

Trưng bày thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Truman

Thư và điện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry Truman năm 1946. 

Hành trình đến với Chủ nghĩa Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện bằng hình ảnh, sơ đồ. Ở phần này, người xem sẽ hình dung cụ thể hơn về con đường hoạt động của Người thông qua tài liệu cụ thể.

Một số tài liệu tiêu biểu như hình ảnh Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours, Pháp, năm 1920; Giấy chứng nhận ngày 11/12/1923 của Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản cấp cho Nguyễn Ái Quốc ở Ký túc xá để trình ban Quản lý Ký túc xá Quốc tế Cộng sản (Viện Lưu trữ Lịch sử Chính trị Xã hội quốc gia Nga lưu trữ); Danh sách đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân từ các nước, trong đó có Nguyễn Ái Quốc là đại biểu từ Pháp, ngày 13/10/1923…

 

Tư liệu về bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman ngày 18/1/1946 được trưng bày, thư bàn về việc đề nghị Mỹ cùng Liên Hợp quốc can thiệp và có giải pháp trước cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Việt Nam (Lưu trữ quốc gia Mỹ cung cấp). Bên cạnh đó, bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry Truman ngày 28/2/1946 cũng được giới thiệu.

Nhiều hình ảnh quý về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng Tám được trưng bày tại triển lãm. Một nội dung quan trọng của triển lãm là giới thiệu toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc tổ chức thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Triển lãm “Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế” khai mạc ngày 28/8/2019 tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch.

Tình Lê

6 hoạ sĩ chung tay mở triển lãm 'Cá nhân'

6 hoạ sĩ chung tay mở triển lãm 'Cá nhân'

6 hoạ sĩ bao gồm: Vũ Tuấn Dũng, Đinh Tuấn Hoàng, Vũ Lâm, Phan Tuấn Ngọc, Nguyễn Thanh, Phạm Tuấn Tú chung tay mở triển lãm mang tên "Cá nhân".