Cụ thể, văn bản nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 419/TB – VPCP ngày 31/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến Khu di tích kiến trúc – nghệ thuật Nhà Vương (dinh thự họ Vương), thời gian qua, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo UBND huyện Đông Văn tiến hành cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công trình di tích kiến trúc – nghệ thuật Khu nhà Vương cho 16 cá nhân dòng họ Vương. 

Thứ trưởng Bộ Văn hóa có công văn chỉ đạo Hà Giang về dinh thự họ Vương
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc quản lý di tích kiến trúc – nghệ thuật Khu nhà Vương, tỉnh Hà Giang.

Hiện nay, có thông tin liên quan đến việc một số cá nhân là đồng sở hữu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Khu nhà Vương (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) dự kiến đóng cửa khu di tích. Về việc này, Bộ VHTTDL đề nghỉ UBND tỉnh Hà Giang thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với nội dung “… Trao đổi thông nhất với gia tộc họ Vương rà soát hoàn thiện lại quy chế và thực hiện việc quản lý, sử dụng Khu di tích theo đúng quy định của pháp luật di sản và pháp luật khác liên quan…”.

 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị đối với công trình di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Khu nhà Vương theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa; có kế hoạch quản lý, chống xuống cấp di tích; xây dựng kế hoạch quản lý tổng thể khu vực phía trước Khu di tích Nhà Vương và một số hộ dân đang sinh sống trong khu vực bảo vệ II của di tích. 

Cũng theo văn bản, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo, thông báo kết quả giải quyết tới Bộ để phối hợp trong việc quản lý khu di tích quốc gia này.

Tình Lê

Cục Di sản lên tiếng việc cháu nội vua Mèo định đóng cửa dinh thự họ Vương

Cục Di sản lên tiếng việc cháu nội vua Mèo định đóng cửa dinh thự họ Vương

- Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTT&DL) cho rằng, Luật Di sản văn hóa đã quy định các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.