Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng đã đến viếng, đưa tiễn danh họa Nguyễn Tư Nghiêm về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm sinh năm 1922. Ông học trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Ông nằm trong bộ tứ nổi danh "Nghiêm- Liên- Sáng- Phái". Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm về đề tài múa cổ, Thúy Kiều, Gióng, con giáp, trẻ em vui chơi... 

Ông mất ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội. Tang lễ được tổ chức vào ngày 17-6. 

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tiễn biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến viếng danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tiễn biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật; họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật cùng lãnh đạo Hội tiễn biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm.
 
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tiễn biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Họa sĩ Trần Lưu Hậu (chống gậy) cùng nhiều họa sĩ tên tuổi đưa tiễn danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tiễn biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Họa sĩ Phạm An Hải đến viếng danh họa Nguyễn Tư Nghiêm từ sớm. Trong ảnh, anh đang gọi bạn bè cùng vào viếng. 
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tiễn biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
NSND Phạm Thị Thành đến viếng và chia buồn cùng gia đình danh họa.
Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tiễn biệt danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
Bà quả phụ Thu Giang cùng tang quyến cảm ơn khách đến viếng và đưa tiễn danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. 
  • Phạm Tô Chiêm