Đây là đợt xét danh hiệu NNND, NNƯT ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần 3. Lần này có 71 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 600 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đã được hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét. Bộ VHTT&DL đăng tải danh sách này để lấy ý kiến trước khi trình lên Hội đồng cấp Nhà nước. Đây là những nghệ nhân có nhiều đóng góp cho văn nghệ dân gian ở các lĩnh vực: nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, ngữ văn dân gian, tri thức dân gian, tiếng nói - chữ viết, lễ hội truyền thống.

Lấy ý kiến nhân dân về 671 hồ sơ được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT

Trong danh sách đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân, Hà Nội là địa phương có số lượng nhiều nhất với 11 hồ sơ; tiếp theo là Bắc Ninh với 7 hồ sơ của NNƯT Tạ Thị Hình, NNƯT Nguyễn Thị Thềm… TPHCM có 3 NNƯT trong lĩnh vực trình diễn dân gian được đề nghị xét tặng là Nguyễn Thị Hồng Vanh (Hồng Oanh), Phạm Thị Tuyết (Thanh Tuyết), Nguyễn Thanh Vân.

 

Thời gian lấy ý kiến của nhân dân sẽ kéo dài đến ngày 27/7, trước khi Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức phiên họp theo quy định.

Tình Lê

25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Có 25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 85 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đợt này.