Ngày 3/2, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã khai mạc trưng bày chuyên đề “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử (3/2/1930 - 3/2/2020)".

Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được giới thiệu tới người xem, chia làm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Hiện vật quý được các nhà sưu tầm nghiên cứu trao tặng cho Bảo tàng lịch sử quốc gia
 Ban tổ chức tiếp nhận hiện vật và trao chứng nhận khen tặng cho các nhà sưu tập, cộng tác viên Bảo tàng.

Trong đó, có một số hiện vật quý hiếm như: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945; sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945.

 

Cũng tại buổi khai mạc trưng bày chuyên đề, Ban tổ chức đã tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do các nhà sưu tập, cộng tác viên trao tặng, bao gồm: Hiện vật giai đoạn Cổ Trung Đại của TS. Phạm Dũng, bộ sưu tập gồm 9 hiện vật giai đoạn Cổ Trung Đại của PGS.TS Nguyễn Thanh Nam Chủ tịch Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính.

Hiện vật quý được các nhà sưu tầm nghiên cứu trao tặng cho Bảo tàng lịch sử quốc gia
Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012.

TS. Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia  cho biết: “Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn giúp công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu biết sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; về những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 năm qua. Từ đó, tăng thêm lòng tin tưởng và tự hào về Đảng, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tình Lê

Hiện vật quý hiếm trong mốc son lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiện vật quý hiếm trong mốc son lịch sử 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.