Sau lùm xùm câu chuyện sẽ đóng cửa dinh thự vua Mèo, chiều 13/6, Sở VHTTDL Hà Giang cùng ông Vương Duy Bảo, ông Vương Quỳnh Sèo là những người đại diện cho chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà Vương đã gặp gỡ trao đổi những vấn đề liên quan.

Hà Giang yêu cầu họ Vương cung cấp giấy ủy quyền cho ông Vương Duy Bảo
Sở VHTT&DL Hà Giang yêu cầu họ Vương cung cấp giấy ủy quyền của 16 hộ gia đình (những người có tên trong sổ đỏ dinh vua Mèo) cho ông Vương Duy Bảo để có cơ sở pháp lý xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện quy chế sau này.


Biên bản cuộc họp có ghi lại ý kiến của ông Vương Duy Bảo - đại diện con cháu dòng họ Vương như sau:

Khu dinh thự họ Vương là di tích quốc gia nên con cháu dòng họ Vương phải có trách nhiệm cùng Nhà nước bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Hiện nay, sau 12 năm trùng tu (năm 2007), di tích đã xuống cấp. Tường nứt, mái thấm dột, hệ thống hứng nước dẫn nước võng tắc, ván trong khu lô cốt mục, gãy… tất cả đang có nguy cơ bị sập đổ.

Do đó nếu cứ để khách tham quan vào thì gia tộc họ Vương không chịu trách nhiệm.

Năm 2016, UBND huyện Đồng Văn tự ý xây dựng nhà vệ sinh cạnh mộ bà Trương Mỹ Thuận (vợ 3 ông Vương Chí Sình) ảnh hưởng đến tín ngưỡng của gia tộc. Tại sao kiến nghị mãi mà không xử lý? Việc tuyên truyền về di tích cũng nhiều chỗ không đúng, không đảm bảo tính chân thực lịch sử, không nêu được giá trị về mặt kiến trúc. Đặc biệt, không nêu bật được đây đường lối đại đoàn kết dân tộc mà Bác Hồ đã xây dựng với đồng bào dân tộc. Việc thuyết minh làm du khách hiểu sai về dinh thự này. Quy chế xây dựng cũng cần dựa vào Luật Di sản văn hóa, Luật Đất đai, Luật Dân sự…

 

Thêm vào đó, ông Vương Quỳnh Sèo cũng đề nghị Sở VHTT&DL triển khai thực hiện việc quản lý bảo vệ dinh vua Mèo. Bởi huyện Đồng Văn đang quản lý không đảm bảo. Kính phí thu được từ khai thác du lịch được sử dụng như thế nào? Trong ba tháng 4, 5 và 6/2019, tổ quản lý di tích chưa nhận được lương.

Sau khi nghe ý kiến của ông Vương Duy Bảo và Vương Quỳnh Sèo, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Lâm Tiến Mạnh, chủ trì cuộc họp, kết luận: “Sở VHTTDL tiếp thu ý kiến đóng góp của ông Vương Duy Bảo và ông Vương Quỳnh Sèo để tiếp tục hoàn thiện quy chế và báo cáo UBND tỉnh. Hiện nay dòng họ Vương được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác liên quan với đất di tích. Đề nghị tiếp tục phối hợp với Sở VHTT&DL để quản lý, bảo vệ di tích”.

Ông Mạnh cũng yêu cầu dòng họ Vương cung cấp giấy ủy quyền của 16 hộ gia đình (những người có tên trong sổ đỏ dinh vua Mèo) cho ông Vương Duy Bảo để có cơ sở pháp lý xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện quy chế sau này.

Ông Mạnh cũng sẽ giao Phòng Quản lý di sản văn hóa phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hà Giang tham mưu, xây dựng báo cáo UBND tỉnh để thực hiện các bước tiếp theo. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập tổ công tác để xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và phát huy hiệu quả di tích Khu nhà Vương.

Tình Lê

Thứ trưởng Bộ Văn hóa có công văn chỉ đạo Hà Giang về dinh thự họ Vương

Thứ trưởng Bộ Văn hóa có công văn chỉ đạo Hà Giang về dinh thự họ Vương

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc quản lý di tích kiến trúc – nghệ thuật Khu nhà Vương, tỉnh Hà Giang.