- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản tới các đơn vị chức năng, đề nghị chấn chỉnh hoạt động Hầu đồng trong thực hành di sản Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Văn bản số 618/BVHTTDL-DSVH, do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Đặng Thị Bích Liên vừa ký nêu rõ: Để triển khai hiệu quả và nghiêm túc chương trình hành động quốc gia bảo vệ di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của nguời Việt yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thể.

hầu đồng
Trong văn bản yêu cầu chấn chỉnh các hiện tượng phản cảm, sai lệch với bản chất của di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.
 

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ Mẫu hoặc di tích thờ Mẫu; không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người thực hành về giá trị của di sản, qua đó khuyến cáo hạn chế việc sử dụng nhiều vàng mã và đồ lễ đắt tiền để chia, phát lộc trong lễ hầu đồng.

Không những vậy, các cơ quan chức năng của từng địa phương phải ngăn chặn, xử lý hiện tượng lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, kiếm tiền và làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần trình UBND tỉnh, thành phố xem xét ban hành quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, trong đó quy định rõ không gian và thời gian được thực hành hầu đồng tại di tích nhằm đảm bảo sự trang nghiêm và không gian phục vụ khách tham quan di tích.

Lưu Hằng