Cụ thể, theo văn bản thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, trong đó có đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng IV, để chính sách trên được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Bộ Văn hoá yêu cầu rà soát danh sách hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn do Covid
Hồng Đăng, Thanh Hương trong danh sách nghệ sĩ được hỗ trợ khó khăn Covid-19.

Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, chính xác nội dung Nghị quyết số 68/NQCP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ về chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, qua đó kịp thời động viên, khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

Văn bản cũng nhấn mạnh, trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị và không áp dụng một cách cứng nhắc, dập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính. Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện đúng quy định.

 

Trước đó, Sở VH&TT Hà Nội đã công bố danh sách 99 viên chức hạng IV là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ của 6 Nhà hát trực thuộc Sở được hưởng khoản trợ cấp 3.710.000 đồng, trong gói hỗ trợ các viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều luồng ý kiến cho rằng việc một số nghệ sĩ đắt sô quảng cáo, đóng phim liên tục được cho là cuộc sống ''giàu có" như: Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh... nằm trong danh sách được hỗ trợ khó khăn Covid-19 là chưa hợp lý.

Tình Lê

Thanh Hương, Hồng Đăng được hỗ trợ 3,7 triệu là chưa đúng đối tượng

Thanh Hương, Hồng Đăng được hỗ trợ 3,7 triệu là chưa đúng đối tượng

Theo chia sẻ của đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, chính sách hỗ trợ nghệ sĩ gặp khó khăn vì Covid-19 cần mở rộng đối tượng, không nên máy móc.