- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá Bộ VHTT&DL hiện nay đang đi lầm đường và chạy theo những sự vụ tầm thường.

Sáng 8/7 tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có những đánh giá cụ thể về quá trình hoạt động của Bộ này trong 6 tháng qua. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá rằng “Các nhà hát đang thiếu các tác phẩm đỉnh cao”. Bộ trưởng lấy ví dụ về những lần Bộ tiếp các đoàn khách nước ngoài tới thăm, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm đó làm mời cơm, cũng có những đoàn ca nhạc được mời đến nhưng thực sự là chưa xứng tầm, thiếu tinh hoa khiến Bộ trưởng cảm thấy 'xấu hổ'.

"Hiện nay chúng ta đang đi lầm đường và chạy theo những sự vụ, tầm thường. Trước mắt, Bộ phải đi vào những nhiệm vụ đích thực là làm những gì đỉnh cao, bên cạnh bảo tồn gìn giữ những gì đã có. Đây là vấn đề của Bộ VHTT&DL phải thực hiện", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá.

Đặc biệt ông thiện cũng đề nghị, song song với tác phẩm đỉnh cao được công diễn thì cán bộ của Bộ phải đi xem để động viên. “Nghệ thuật muốn phát triển được phải có công chúng, khán giả. Khán giả đầu tiên là người làm văn hóa” - ông Thiện bày tỏ.

 
Các nhà hát đang thiếu tác phẩm đỉnh cao
"Nghệ thuật muốn phát triển cần phải có công chúng"

Ông Thiện cũng đặt ra một yêu cầu khác đối với cán bộ đó là ngồi ở phòng làm việc nhiều hơn để suy nghĩ: “Thể chế nào, cơ chế nào, cách thức gì, hạn chế bớt hội nghị hội thảo, đi lại vừa thôi. Chúng ta đi nhiều quá. Đi thì khỏi phải làm, xuống nói vài câu rồi xong về, còn vui vẻ nữa”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ.

Cũng với đó, Bộ trưởng cũng đánh giá ngay trong Bộ VHTT&DL hiện nay các đơn vị Cục, Vụ, Nhà hát vẫn chưa kết nối được với nhau. Hầu như chưa có các tour, tuyến đến các nhà hát của Bộ. “Tại sao, khi tổ chức các tour yêu cầu đến Nhà hát Lớn để xem biểu diễn nghệ thuật. Bây giờ chúng ta nói ai khi cả hai đơn vị đều nằm trong Bộ VHTT&DL. Nhưng trong biểu diễn cũng phải có gì hấp dẫn người ta mới đến xem” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng chỉ đạo, hiện nay rất nhiều vấn đề chuyên môn để chúng ta phải thay đổi phương cách. Ở đó, cần phải nhìn lại, đánh giá lại, thời gian qua các đơn vị trực thuộc Bộ đã triển khai như thế nào. Không đùn đẩy trách nhiệm. Trong thời gian sắp tới Bộ VHTT&DL phải đạt được thành quả, ít nhất không phải như hôm nay. Trong đó, thành quả đạt được phải là có đỉnh cao. Ít nhất như Nhà hát Lớn trong mùa thu này phải có được những tác phẩm đỉnh cao. Và được công diễn tại nhà Nhà hát Lớn thường kỳ.

Tình Lê