Đây là một trong những mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Từ xa xưa, nhà chứa quan họ giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, lưu truyền những giá trị đặc trưng của dân ca quan họ. Đây là nơi hội họp của các liền anh, liền chị quan họ và những người muốn học hát quan họ đến luyện tập, giao lưu, truyền dạy, cũng là nơi đón tiếp, tổ chức canh hát và mời cơm quan họ…

Nhà chứa quan họ được xây dựng trên diện tích 1.353 m2, gồm các hạng mục: Nhà chính 5 gian, diện tích xây dựng khoảng 125m2; nhà ngang 3 gian, diện tích khoảng 63 m2; sân, cổng, tường rào, khuôn viên cây xanh.

Tỉnh cũng đầu tư nội thất cho mỗi nhà chứa quan họ 2 tủ gỗ để trưng bày giới thiệu văn hóa dân ca quan họ Bắc Ninh; 2 bộ tràng kỷ; án thờ và cửa võng; bản sao bằng vinh danh của UNESCO. 

Bắc Ninh xây thêm nhà chứa quan họ, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
 

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng 8 nhà chứa quan họ tại các làng quan họ cổ gồm: Nhà chứa quan họ thôn Lũng Giang, thị trấn Lim; Nhà chứa quan họ số 2 thị trấn Lim; Nhà chứa quan họ thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du; Nhà chứa quan họ khu Đương Xá (phường Vạn An); Nhà chứa quan họ thôn Viêm Xá (xã Hòa Long); Nhà chứa quan họ phường Thị Cầu; Nhà chứa quan họ Phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh)…, với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.

Theo kế hoạch, đến năm 2022, Bắc Ninh sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm 6 nhà chứa quan họ, nâng tổng số nhà chứa quan họ trong toàn tỉnh lên 14 nhà chứa. 

Thời gian qua, nhằm tạo điều kiện cho quan họ trường tồn và lan tỏa, cùng với việc đầu tư xây dựng nhà chứa quan họ, tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành các chính sách liên quan đến việc dạy hát quan họ trong trường học, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ quan họ, có chế độ hỗ trợ, vinh danh các nghệ nhân quan họ...

Ngày 30/9/2009, hình thức diễn xướng văn hoá dân gian quan họ đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bắc Ninh tự hào là nơi khởi nguồn dân ca quan họ Bắc Ninh với 31/44 làng quan họ gốc và nhiều làng quan họ thực hành. Những năm gần đây, thành phố Bắc Ninh không ngừng nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đình Sơn