Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo Cục Văn hóa cơ sở gửi thư mời các họa sĩ giàu kinh nghiệm tham gia sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19.
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Từ 103 tranh tham gia của 23 họa sĩ, Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 14 tranh có chất lượng để tuyên truyền. 
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Trên cơ sở đó, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức ấn hành 14 mẫu tranh.
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
 700.000 bản in gửi về các tỉnh, thành phố, quận huyện trong cả nước để tuyên truyền cổ động toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid-19.
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Bộ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức treo, dán các mẫu tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại các nơi công cộng, các điểm sinh hoạt cộng đồng, bảng tin…
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Các tác phẩm thể hiện thông điệp rõ ràng, gần gũi về những biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2, cách ứng xử, nâng cao ý thức cộng đồng, chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, chung tay đẩy lùi dịch bệnh…
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Đây là việc làm rất cần thiết, có ý nghĩa lan tỏa thông tin tích cực trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn tiến rất phức tạp. 
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
 
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Thông qua đó sẽ góp phần giúp cho người dân trên cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có thể tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu thêm, nhận thức trực quan về những vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19, từ đó có các hành động cần thiết cho bản thân và cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh.
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Ấn hành 14 mẫu tranh tuyên truyền cổ động chống dịch Covid-19
Tất cả 14 mẫu tranh này đều có ý nghĩa tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời được Bộ Y tế cho rằng đã thể hiện những thông tin thiết yếu nhất để phòng bệnh.

Tình Lê

Hào hứng sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19

Hào hứng sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19

Sau một thời gian ngắn kỷ lục, đã có 103 tranh cổ động về phòng, chống dịch Covid-19 của 23 họa sĩ gửi về Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL hưởng ứng cuộc vận động sáng tác.