Ngày 17/7, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội công bố danh sách nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân (NNND), nghệ nhân ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ 3 - năm 2021.

Có 25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNND và 85 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT đợt này.

25 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân
Trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân lần 3, di sản ca trù có 22 nghệ nhân được đề nghị xét tặng.

Các nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu đợt này tập trung ở nhiều loại hình di sản văn hoá phi vật thể, như: Ca trù, hát tuồng, diều sáo, hát xẩm, múa rối, nặn tò he và tín ngưỡng thờ Mẫu. Trong đó, loại hình ca trù chiếm số đông nghệ nhân, gồm: 12 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 10 nghệ nhân được đề nghị danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

 

Ở loại hình di sản nặn tò he - di sản chỉ có duy nhất ở Thủ đô Hà Nội, có 18 nghệ nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu. 

Danh sách nghệ nhân được đề nghị xét tặng các danh hiệu sẽ được công khai trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp thành phố. Thời gian lấy ý kiến là 15 ngày, kể từ ngày 17/7/2020.

Các ý kiến đóng góp gửi về Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Tình Lê

637 hồ sơ được đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

637 hồ sơ được đề nghị xét tặng Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Bộ VHTT&DL đang lấy ý kiến danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ II