Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ chữa bệnh cho người dân và phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong; nhập hồn; phán số kiếp; quy định việc người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba Vàng, hoặc làm công quả lao động tại chùa Ba Vàng là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh để cho phật tử Phạm Thị Yến đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng. Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này. Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ.

TT. Thích Thanh Quyết: 'Tôi rất buồn, xin nhận trách nhiệm vụ chùa Ba Vàng'
'Tôi nhận thấy, lẽ ra phải xử lý kiên quyết hơn nữa để các cơ quan vào cuộc, nhưng để xảy ra sự việc này, tôi xin chịu trách nhiệm', Thượng toạ Thích Thanh Quyết chia sẻ.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn. Do đó, Thường trực Hội đồng trị sự phía Bắc đề xuất Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong khi chờ Hội nghị Ban thường trực Hội đồng trị sự ra quyết định cách chức theo đúng quy định tại Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI.

Chia sẻ với VietNamNet, Thượng toạ Thích Thanh Quyết cho biết: "Tại cuộc họp của TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), tôi đã báo cáo về tình hình và nhận trách nhiệm trước Giáo hội về sự việc chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Tuy nhiên, trước đó năm 2015, Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh đã nhiều lần nhắc nhở, có công văn gửi lên TƯ GHPGVN, các cơ quan quản lý Nhà nước. Tôi nhận thấy, lẽ ra phải xử lý kiên quyết hơn nữa để các cơ quan vào cuộc, nhưng để xảy ra sự việc này, tôi xin chịu trách nhiệm".

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng TƯGHPGVN, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Thượng toạ Thích Thanh Quyết chia sẻ, là một tăng sỹ bình thường thôi, thấy đồng đạo xảy ra sự việc như thế cũng đã không vui. "Buồn chứ. Rất buồn…", Thượng toạ Thích Thanh Quyết nói.

Khi phóng viên hỏi: Hội đồng TƯGHPG VN giao cho Thượng tọa sẽ giáo giới Đại đức Thích Trúc Thái Minh. Cụ thể, sẽ như thế nào?

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết: "Chúng tôi sẽ thực hiên nghiêm các quy định của GHPGVN. Trong thời gian gần nhất, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp Thường trực Ban Trị sự Quảng Ninh để mời Đại đức Thái Minh lên thông báo những kết luận của GHPGVN.

Trên tinh thần, Đại đức Thái Minh phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Hội đồng trị sự. Với tinh thần từ bi của đạo Phật, nếu như Đại đức Thái Minh tiếp thu, hối cải, sửa lỗi lầm, chuyển hóa với chính đạo, chúng tôi tin tưởng Đại đức qua sự việc này nhận ra mọi vấn đề để đồng hành cùng Giáo hội, tiếp tục các công việc Phật sự.

 

Giáo giới trong giáo lý nhà Phật được hiểu là dạy và răn. Có nghĩa là chỉ bảo những điều hay, lẽ phải, những điều tốt đẹp và tránh những điều xấu.

Tôi nhắc lại, Đại đức Thái Minh, tuy tuổi chỉ kém tôi vài tuổi, học hành thì bài bản, nhưng học hành trong đạo thì quá ít. Cho nên nhiều khi hiểu các khái niệm về giáo lý nhà Phật còn mơ hồ, đặc biệt là vấn đề tín ngưỡng tâm linh.

Trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chúng tôi sẽ góp ý với Đại đức Thái Minh, những việc gì cần làm, răn dạy những điều nên tránh để đúng với chính pháp.

Và, chính pháp của Phật giáo Việt Nam là hài hòa giữa truyền thống quý báu của dân tộc với giáo lý của Phật giáo, mà xưa nay, đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông đã dày công cùng các bậc tiên tổ của PGVN  quy nạp và định hướng cho Phật giáo phát triển hàng nghìn năm nay.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cũng chia sẻ về việc bổ nhiệm trước kia chức trụ trì cho Đại đức Thái Minh cơ bản phù hợp với Hiến chương của GHPGVN. Bởi, Quảng Ninh là tỉnh có vùng biên, vùng núi, hải đảo, theo đó, GHPGVN rất quan tâm tạo điều kiện cho các chức sắc vùng biên giới, hải đảo.

Một số điểm ưu tiên, ví dụ: một vị chức sắc đứng đầu tỉnh có vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa lên Thượng tọa sẽ được lên chức trước 3 năm, kể cả những đàn giới, không yêu cầu về số lượng… 'Tại thời điểm bổ nhiệm Đại đức Thái Minh, chúng tôi ghi nhận những đóng góp của Đại đức trong việc xây dựng chùa chiền, làm công tác từ thiện, an sinh xã hội, hướng dẫn hàng ngàn phật tử là giới trẻ học giáo lý nhà Phật…", Thượng toạ Thích Thanh Quyết chia sẻ.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho rằng, qua sự việc chùa Ba Vàng, Thượng toạ sẽ cho rà soát kỹ hơn nữa, nếu có điều gì bất thường, chưa phù hợp là xử lý ngay theo đúng thẩm quyền.

TT. Thích Thanh Quyết: 'Thầy Thái Minh tính rất lạ'

TT. Thích Thanh Quyết: 'Thầy Thái Minh tính rất lạ'

'Thật ra tính thầy Thái Minh lạ, thầy xuất gia muộn, học hành Phật pháp chưa có gì bài bản..., thể hiện theo kiểu nhảy cóc', Thượng toạ Thích Thanh Quyết chia sẻ. 

Tình Lê