Bộ tranh đơn giản, nhưng trúng và đúng tâm lý của hàng nghìn người trước các vấn đề nóng thời gian gần đây như: thực phẩm bẩn, nước bẩn, ô nhiễm không khí…

Sống trong màu bẩn - bộ tranh đang gây sốt mạng xã hội

Sống trong màu bẩn - bộ tranh đang gây sốt mạng xã hội

Thực phẩm bẩn tràn lan, sợ ngộ độc lắm nhưng… không ăn thì lại lo chết đói

Sống trong màu bẩn - bộ tranh đang gây sốt mạng xã hội

Thông thường ăn là để... sống chứ đâu phải ăn để… lo ngai ngái đâu…

 
Sống trong màu bẩn - bộ tranh đang gây sốt mạng xã hội

Tìm đến nguồn nước như một giải pháp “cứu cánh”, vậy mà…

Sống trong màu bẩn - bộ tranh đang gây sốt mạng xã hội

Để bảo vệ sức khỏe: Ăn - Uống - Thở, ít nhất phải kiểm soát chất lượng của 1 thứ.

Sống trong màu bẩn - bộ tranh đang gây sốt mạng xã hội

Hãy lựa chọn thông minh để bảo vệ cuộc sống của bạn và gia đình.

V.N.Minh