Rất nhiều món đồ làm đẹp có công dụng nhiều hơn so với mục đích ban đầu của chúng.

Có rất nhiều cách làm đẹp đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Hãy "bỏ túi" nhưng mẹp vặt sau để luôn tự tin mỗi khi xuất hiện

 
mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao 

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao


mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao 

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao

  mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao

mẹo làm đẹp, thời gian, tiền bạc, mẹo vặt, vietnamnet, vnn, tin nong, tin moi, vietnamnet.vn; doc bao


(Theo Khám Phá)