Xem video:

 
Cắt ớt không rát tay và những mẹo thái gọt rau củ thần tốc

Cắt ớt không rát tay và những mẹo thái gọt rau củ thần tốc

Bạn sẽ tự tin thể hiện bản lĩnh trong nhà bếp, xử lý mọi loại rau củ dễ dàng chỉ trong “một nốt nhạc” nếu ghi lại một vài mánh nhỏ sau đây.

Theo Zing