Bạn đã biết cách làm sạch vết sơn trên cửa hay đơn giản là vết ói trên thảm nhà? 

1. Làm sạch vết ói trên thảm

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

2. Làm sạch vết sơn trên cửa

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

3. Làm sạch máy xay

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

4. Làm sạch mảnh vụn thủy tinh

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

5. Làm sạch máy xay sinh tố

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

6. Làm sạch đồ bằng dryer sheet

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

7. Làm sạch lò nướng

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

8. Làm sạch vết dầu mỡ trên vải

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

 

9. Làm sạch đệm bẩn

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

10. Làm sạch quạt trần

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

11. Làm sạch máy rửa bát

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

12. Làm sạch máy nướng

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

13. Làm sạch ghế da

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

14. Làm khô giày nhanh chóng

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

15. Làm sạch bếp nướng

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

16. Làm sạch đồ trang sức

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

17. Làm sạch lò vi sóng

mẹo vặt, mẹo vặt gia đình,

(Theo Emdep)