Reader's Digest khuyên các bà nội trợ khi đông lạnh thực phẩm, nên gói bọc thật kỹ, có thể dán nhãn để theo dõi ngày cất vào tủ. Bạn cũng nên chia thực phẩm ra thành nhiều phần nhỏ và đóng gói từng phần riêng lẻ để sau này dễ dàng lấy ra rã đông và chế biến.

bảo quản, thực phẩm, hoa quả
 
bảo quản, thực phẩm, hoa quả
bảo quản, thực phẩm, hoa quả

H.Hương