Đời sống
>>

Media

Chú ngựa láu cá giả vờ chết để 'trốn việc'
icon
Nhằm trốn tránh việc phải chở khách du lịch, chú ngựa 'láu cá' nằm lăn quay ra đất giả vờ chết.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị