- Bé Arabel người Estonia không sợ nước, mà bơi như người cá. Trông như thể cô bé không cần phải học bơi vậy.

Mời độc giả xem video:

 

H.H khai thác từ Asian Parent