Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghiêm Luật PCTHTL, hướng tới xây dựng “Hải Phòng - Thành phố không khói thuốc”.

Hải Phòng ra quân kiểm tra thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc treo, dán biển báo cấm hút thuốc tại các nhà hàng khách sạn trên địa bàn

Theo đó 15 cơ sở được kiểm tra bao gồm: 2 UBND phường; 08 khách sạn; 04 nhà hàng; quán cà phê; 1 cơ sở y tế. Các địa phương có cơ sở được kiểm tra là Quận Hồng Bàng có 6 cơ sở; Quận Hải An có 6 cơ sở; Quận Đồ Sơn có 3 cơ sở.              

Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của luật. Bên cạnh đó, còn một số điểm vẫn chưa tuân thủ đúng nguyên tắc, như: Không treo gắn biển cấm hút thuốc tại các khu vực trong nhà theo quy định của Luật PCTHTL; chưa ban hành kế hoạch, nội quy, cam kết về PCTHTL; trưng bày thuốc lá tại cơ sở bán thuốc lá chưa đúng quy định. Để người hút thuốc tại nơi quy định cấm mà không nhắc nhở.

Hải Phòng ra quân kiểm tra thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá
Các chủ nhà hàng, khách sạn trên địa bàn cam kết thực hiện đúng yêu cầu mà Luật PCTHTL đã đề ra.
 

Ông Nguyễn Quang Chính - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe thành phố Hải Phòng cho biết: “Một số đơn vị không bán và kinh doanh thuốc lá thì cho rằng không phải thực hiện và triển khai các hoạt động về PCTHTL. Trong thực tế, việc thực hiện Luật PCTHTL theo loại hình kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, karaoke hoặc các dịch vụ vui chơi giải trí phải có trách nhiệm nghiên cứu thực hiện luật, phải cho lắp biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm hút thuốc”.

Được biết, qua đợt kiểm tra này, có 07 cơ sở bị nhắc nhở viết giải trình và yêu cầu sửa chữa lỗi vi phạm. Đoàn kiểm tra mời 02 cơ sở là Bar Hai Phong Club tại quận Hồng Bàng và Khách sạn Sao Mai tại quận Đồ Sơn về Thanh tra Sở Y tế để làm việc về lỗi vi phạm để khách hút thuốc tại khu vực cấm do cơ sở quản lý mà không nhắc nhở (vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 23, Nghị định 176/2013/NĐ-CP).

Hải Phòng ra quân kiểm tra thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá
Các chủ nhà hàng, khách sạn trên địa bàn cam kết thực hiện đúng yêu cầu mà Luật PCTHTL đã đề ra.

Đoàn Kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở tự sửa chữa ngay các lỗi vi phạm đồng thời tiến hành tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở nghiêm túc thực hiện các quy định và cam kết thực hiện nghiêm Luật PCTHTL theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố sẽ tổ chức công tác hậu kiểm ngay sau khi tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, tập thể để thực hiện các quy định của pháp luật về PCTHTL.                                                                   

Minh Tuấn