Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành UBND quận Đống Đa đã kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đó là Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Tuấn Kiệt (phố Giảng Võ) và Khách sạn Pullman (phố Cát Linh).

Hà Nội tăng cường kiểm tra thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá
Kiểm tra công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại nhà hàng Chả cá

Theo biên bản của đoàn kiểm tra liên ngành, tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Tuấn Kiệt (phố Giảng Võ) kinh doanh chả cá, cơ sở này mở của hoạt động. Nhà hàng cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong khu vực nhà hàng. Có nội quy phòng chống tác hại thuốc lá và thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá khu vực trong nhà. Tuy nhiên nhà hàng này chưa báo cáo nội dung về phòng chống tác hại thuốc lá trong báo cáo tổng kết hằng năm. Trên tầng 4, cần bổ sung thêm biển cấm và các nội dung khuyến cáo cho khách hàng không sử dụng thuốc lá trong nhà.

Tại Khách sạn Pullman, đã thực hiện tốt các nội dung về phòng chống tác hại thuốc lá. Tuy nhiên cơ sở này chưa báo cáo nội dung về phòng chống tác hại thuốc lá trong báo cáo tổng kết hằng năm; chưa có nội quy quy định cụ thể việc cấm hút thuốc lá đối với khách trong nước và quốc tế.

 

Được biết, từ cuối năm 2018 UBND quận Đống Đa đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định về phóng, chống tác hại của thuốc lá theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn quận. Từ khi thành lập đến nay đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành tổ chức thực hiện các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá đối với một số cơ sở, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, địa điểm công cộng, khách sạn, nhà hàng… trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá.

Hà Nội tăng cường kiểm tra thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó trưởng phòng Y tế quân Đống Đa cho biết: “Để thực hiện tốt việc phòng chống tác hại thuốc lá, hằng năm trên địa bàn quận Đống Đa có các buổi tập huấn cho các tổ chức, đơn vị, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lồng ghép nội dung phòng chống tác hại thuốc lá.

Mỗi quý chúng tôi có 1 đợt đi kiểm tra các cơ sở theo quyết định của quận. Hoạt động kiểm tra theo hai hình thức: Kiểm tra có thông báo trước (gửi kế hoạch kiểm tra cho đơn vị được kiểm tra và cơ quan chủ quản để cùng phối hợp); Kiểm tra đột xuất các cơ sở, đơn vị khi có dấu hiệu vi phạm.  

Những đợt thanh, kiểm tra trước đó, chúng tôi đã xử phạt một số cơ sở kinh doanh như lỗi không có biển báo, không có nội quy quy định cho khách về việc cấm hút thuốc lá. Khó khăn nhất hiện nay là nâng cao ý thức cho người dân, vì thế chúng ta cần chung tay tuyên truyền nhiều hơn nữa về tác hại thuốc lá để bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng”.

Minh Tuấn