Trò chơi dân gian ở mức cực khó này đang khiến nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ.