Ngoài việc tặng chocolate hay hoa hồng thì một chiếc thiệp với những lời chúc thật ý nghĩa, ấm áp hẳn sẽ làm cho phía bên kia thực sự xúc động. Dưới đây là một số lời chúc Valentine Trắng bằng tiếng Anh bạn có thể tham khảo.

A day without you is a day without sun, a night without you is a night without moon; a life without you is a life without meaning.

Ngày vắng em là ngày không nắng, đêm thiếu em là đêm không trăng; cuộc đời không có em cũng chẳng còn ý nghĩa.

Love is too weak a word for what I feel for you. One life is too small to express how madly I am in love with you.

Từ 'Yêu' chẳng đủ mạnh mẽ để diễn tả cảm giác của anh dành cho em. Một cuộc đời quá nhỏ để bày tỏ tình cảm anh dành cho em cháy bỏng đến thế nào.

This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together.

Ngày Valentine này anh mong chờ những nụ hôn ngọt ngào của em, cái ôm ấm áp của em, và điều kỳ diệu đã gắn kết con tim của chúng ta.

Every time I see you, I feel a little flame in my heart, that lights up, because… I love you!

Mỗi khi nhìn em, anh cảm thấy một ngọn lửa nhỏ trong trái tim mình được thắp sáng, bởi vì… anh yêu em!

God has created you only for me, because he knows no one can love you more than me!

Chúa đã tạo ra em để dành riêng cho anh, bởi anh biết không ai yêu anh nhiều hơn em cả!

I wish God gives me birth hundred times only to be your lover forever.

Anh ước Chúa cho anh được sinh ra trăm lần nữa chỉ để được làm người yêu của em mãi mãi.

I’m happy to be your Valentine, but not as happy as I am to have you as my girlfriend every day.

Anh rất hạnh phúc vì được là Valentine của em, nhưng chẳng thể nào hạnh phúc bằng việc có em là bạn gái của anh mỗi ngày.

I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

Anh đã từng nghĩ rằng anh không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp em. Chúc mừng ngày Valentine!

 

Nothing gonna change my love for you because you are my soul.

Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em là linh hồn của anh.

If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: 'Như thế này đó!'

Every time I hear my text tone, I always hope one of them is from you. My cell phone may have limited memory space but my heart has unlimited space for someone like you.

Mỗi lần anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em.

I’ll lend you my shoulder for you to cry on, my ears to listen to, my hand for you to hold, my feet to walk with you, but I can’t lend you my heart coz it already belongs to you.

Anh sẽ cho em mượn bờ vai anh khi em muốn khóc, mượn tai anh khi em muốn tâm sự, mượn tay anh để em xiết chặt, mượn đôi chân anh để đi cùng em, nhưng anh không thể cho em mượn trái tim anh được vì nó đã thuộc về em rồi mà.

They say as long as at least one person cares for you, life isn”t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

Người ta nói rằng, nếu có ít nhất một người quan tâm đến mình, thì cuộc đời vẫn đáng sống. Vì thế, khi nào mà gặp rắc rối hay em muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng còn có anh em nhé!

Dearest sweetheart, you are a haven for my heart and a refuge for my soul. Happy Valentine’s Day!

Em yêu dấu, em là bến đỗ cho trái tim anh và là nơi trú ẩn cho tâm hồn anh. Lễ tình nhân vui vẻ!

Love is a thing that is sometimes difficult to express. It is always felt and your love is certainly the most amazing feeling I ever have.

Tình yêu là thứ đôi khi khó có thể biểu đạt. Nhưng nó luôn có thể cảm nhận được và tình yêu của em là điều tuyệt vời nhất là anh từng cảm nhận.

Loving you has always been a journey of discovery for me. I honestly don’t know what true love is up until the time that you came to my life.

Yêu em với anh luôn là một hành trình khám phá. Anh thực sự không biết tình yêu đích thực là gì cho đến khi em xuất hiện trong đời anh.

Lời chúc Valentine Trắng 14/3 ngọt ngào và cảm động nhất

Lời chúc Valentine Trắng 14/3 ngọt ngào và cảm động nhất

Valentine Trắng (14/3) là dịp để các bạn nam đáp lễ các bạn nữ hoặc ngược lại. Dưới đây là những lời chúc ngọt ngào ý nghĩa. Các bạn có thể tham khảo nhé.

Đăng Dương