Lớp học của nữ diễn viên trong bệnh viện tâm thần

Lớp học của nữ diễn viên trong bệnh viện tâm thần

 Học viên của lớp học đặc biệt này là những bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Theo Zing