Những đứa trẻ có cha mẹ là nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch lo lắng nhưng cũng rất tự hào về những "anh hùng" trong lòng mình.

 
Lão nông quyên hết tiền bán rau cho vùng dịch Covid-19 Hồ Bắc

Lão nông quyên hết tiền bán rau cho vùng dịch Covid-19 Hồ Bắc

Trong lúc đếm tiền, ông vừa khóc vừa nghĩ về những người ở Hồ Bắc.  

Theo Zing