Từ nay đến hết tháng 1/2019 Quảng Ninh triển khai thí điểm phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan Vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, góp phần giảm thời gian chờ đợi xuất bến, tránh tình trạng môi giới, “cò mồi”…

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chủ trì, phối hợp với Chi hội tàu du lịch Hạ Long và các đơn vị có liên quan thông báo lộ trình thực hiện cụ thể và nội dung tới các chủ tàu hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Đồng thời, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng liên quan để triển khai thực hiện phương án theo hướng: đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ về giá vé, nơi bán vé ghép tàu, vé tham quan, thời gian lịch trình, tên tàu, quyền lợi và trách nhiệm của khách du lịch… cho khách du lịch.

 
thí điểm ghép tàu

Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thí điểm phương án, thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm để củng cố cơ sở pháp lý, hoàn thiện nội dung phương án đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, trình các cơ quan chức năng thẩm định các nội dung chuyên ngành trong phương án theo hướng không tăng biên chế, nguồn kinh phí hoạt động từ nguồn chi thường xuyên của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, thời gian thực hiện trong tháng 2/2019, làm cơ sở để UBND tỉnh phê duyệt chính thức phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan Vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được kỳ vọng góp phần giúp khách du lịch giảm thời gian chờ đợi xuất bến, tránh tình trạng môi giới, “cò mồi”, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đón tiếp, phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long.

Diệu An