Dưới đây là tổng hợp 20 món ăn ngon nhất của Việt Nam trong mắt khách du lịch nước ngoài.

Đây là những món ăn không thể không tìm đến thưởng thức trong hành trình du lịch của khách nước ngoài đến Việt Nam:

Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bún cá
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Phở bò
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bánh mỳ
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bún chả
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bún ngao
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bún riêu cua
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Ngan nướng
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bún bò Nam Bộ
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bún bò huế
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Phở cuốn
 
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bánh Khót
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bánh xèo
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Cao Lầu
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bánh gối, bánh rán
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Cơm gà
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bánh bèo
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bánh tráng nướng
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bánh cuốn
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Bia hơi
Món ngon, món ngon Việt Nam, 20 món ngon nhất Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, những món ăn ngon nhất của Việt Nam
Chè

H.H (tổng hợp)