Phát hiện ngôi mộ 3500 năm chứa nhiều châu báu và hàng nghìn miếng vàng lá

Phát hiện ngôi mộ 3500 năm chứa nhiều châu báu và hàng nghìn miếng vàng lá

Đó là hai ngôi mộ Hoàng gia cổ đại với niên đại khoảng 3500 năm, bên trong chứa nhiều châu báu và hàng nghìn miếng vàng lá.

Theo Zing