Video:

 
Hố sâu không đáy như chiếc phễu hút vạn vật nằm giữa lòng hồ

Hố sâu không đáy như chiếc phễu hút vạn vật nằm giữa lòng hồ

Từ trên cao nhìn xuống, hố sâu hun hút như miệng phễu hút vạn vật xuống bên dưới.

Theo Zing