Ba người chết trong vụ chìm tàu ở Đà Nẵng dấy lên sự cảnh giác về an toàn khi đi trên sông, trên biển, cách xử lý tình huống kịp thời và đúng đắn sẽ giúp bạn thoát hiểm.

Không biết bơi, tàu lật, làm gì để thoát chết?

 
Không biết bơi, tàu lật, làm gì để thoát chết?

Không biết bơi, tàu lật, làm gì để thoát chết?

Không biết bơi, tàu lật, làm gì để thoát chết?

(Theo Dân Việt)