Video:

 
Tượng Phật hơn 1300 năm tuổi bất ngờ nổi lên trên mặt hồ

Tượng Phật hơn 1300 năm tuổi bất ngờ nổi lên trên mặt hồ

Mực nước hồ chứa giảm mạnh khiến bức tượng Phật từ thời nhà Đường cùng các bức phù điêu bất ngờ xuất hiện.

Theo Zing