Xem video:

 
Sáng thấy trăn trong vườn không thèm đuổi, đêm ngủ gặp cảnh kinh hoàng

Sáng thấy trăn trong vườn không thèm đuổi, đêm ngủ gặp cảnh kinh hoàng

Nhìn thấy con trăn thảm lớn trong sân vườn, người phụ nữ coi là chuyện thường tình và không gọi thợ bắt rắn chuyên nghiệp đến. Sau đó, cô đã có một đêm không thể nào quên.

Theo Zing