- Ngôi chùa Tam Bảo ở số 72 đường Vi Ba, Núi Lớn, phường 1, TP Vũng Tàu lâu nay trở thành nơi trú ngụ của bầy khỉ 60 con. Vừa có chỗ ở an toàn, vừa được du khách cho ăn thường xuyên, số lượng khỉ ở đây tăng lên nhanh chóng.

 

Đức Quý