Theo Kritter Klub/ Zing

Kỳ lạ chú cừu xinh đẹp có 5 sừng

Kỳ lạ chú cừu xinh đẹp có 5 sừng

Chú cừu đực màu trắng có 5 cái sừng trên đầu thu hút sự chú ý đặc biệt tại chợ Lagos ở Nigeria.