Sáng 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu ký công văn hỏa tốc gửi đến các sở, ban ngành; các đơn vị sự nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc không nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Theo đó, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều tình huống phát sinh. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả và kịp thời ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị nhà nước làm việc tại cơ quan theo tinh thần Công văn số 1392/UBND-VX, ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng làm việc xuyên suốt các ngày trong tuần, không nghỉ thứ 7, chủ nhật trong thời gian thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm công văn này. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, công chức Sóc Trăng không nghỉ cuối tuần để ứng phó Covid-19
Sóc Trăng giãn cách xã hội toàn tỉnh từ ngày 19/7
 

Trước đó, ngày 18/7, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 1392/UBND-VX yêu cầu các đơn quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

Căn cứ vào tính chất công việc, nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành 2 nhóm. Trong đó, nhóm làm việc tại nhà (từ 30% đến 50%) và nhóm còn lại làm việc tại cơ quan. Không luân chuyển nhân sự giữa 2 nhóm nêu trên (trừ trường hợp đặc biệt cần luân chuyển, do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định),

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu không di chuyển giữa địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; trường hợp đặc biệt phải báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu xếp chỗ ngủ, nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hoặc khu vực gần cơ quan đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nơi cư trú ở địa bàn huyện thị xã, thành phố này đi làm ở huyện, thị xã, thành phố khác.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tính đến 15h ngày 22/7, Sóc Trăng ghi nhận 105 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, thị xã Vĩnh Châu 43 ca, thị xã Ngã Năm 23 ca, huyện Trần Đề 15 ca, huyện Mỹ Xuyên 13 ca, huyện Cù Lao Dung 7 ca, huyện Châu Thành 1 ca, huyện Kế Sách 2 ca và huyện Long Phú 1 ca. Đến nay có 4 trường hợp đã được xuất viện.

N.H