Tình yêu thương bao la mà cha mẹ dành cho con cái là điều không gì đong đếm nổi.

Xem video:

 

(Theo Khám phá)