Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Không biết đây là loại quà đặc biệt nào.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Nhìn đã thấy nóng bỏng.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Cũng rỗ là cúng gì vậy ta?
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
"Nghe đã thấy căng thẳng"- một cư dân mạng bình luận.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Lỗi này khá phổ biến, nhưng vẫn buồn cười.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
"Chứng chim cút" phải chăng là tên một chứng bệnh mới?
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Sữa đậu "lành" uống vào hẳn rất lành.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Băng rôn rõ hoành tráng nhưng chính tả cũng sai.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Chính tả cũng "sịn" như cái biển.
 
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Sai chính tả đến như tấm biển này thì không đỡ nổi.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Không biết chủ nhân tấm biển có khi nào chợt nhớ đến lỗi chính tả này?
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Cột sống mà có sao thì cuộc sống thoái hóa là chuẩn rồi.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Sao lại phải mang cá đi trả hả bà chủ ơi?
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn
Đã sai lại còn nhấn mạnh những 3 lần.
Biển quảng cáo sai chính tả khiến dân mạng cười lăn lộn

(Theo VTC News)