Trong Nghị quyết về phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thành phố Bắc Ninh xác định mục tiêu phát triển văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, tạo động lực, sức mạnh nội sinh và trở thành lĩnh vực sản xuất tinh thần, tạo ra các giá trị, sản phẩm làm giàu đẹp cuộc sống, góp phần quan trọng nâng tầm vị thế, đưa thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, bền vững và đặc biệt là từng bước hình thành thương hiệu “Thành phố - Người ở đừng về”.

Theo đó, để đẩy mạnh quản lý, bảo vệ, phát huy di sản văn hóa và lễ hội truyền thống, thời gian qua Bắc Ninh đã đẩy nhanh tiến độ các dự án quy hoạch, dự án bảo tồn tu bổ di tích chùa Dạm, chùa Hàm Long; các dự án trùng tu, tôn tạo và quy hoạch tổng thể di tích đền Bà Chúa Kho; quần thể văn hóa Thủy tổ Quan họ... Thành phố tiếp tục xây dựng các đề án, dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, quảng bá di tích, lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian và bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch của thành phố.

Bắc Ninh quyết xây dựng thương hiệu ‘thành phố - người ở đừng về’

Nhằm quảng bá các lễ hội lớn, các di sản văn hóa đặc sắc, Bắc Ninh đã thực hiện xây dựng phim tài liệu; mở các chuyên trang, chuyên mục trên trang thông tin điện tử thành phố về lịch sử, văn hóa; thường xuyên cập nhật đa dạng, phong phú thông tin nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu, tìm hiểu của nhân dân và du khách. Các địa phương tiếp tục tổ chức các lễ hội truyền thống gắn với hoạt động liên kết, quảng bá, thu hút khách du lịch, đặc biệt là những lễ hội quy mô lớn, đón nhiều du khách hàng năm như lễ hội Đền Bà Chúa Kho, lễ hội khu Viêm Xá, lễ hội kéo co Hữu Chấp...

 

Cùng với bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống, TP Bắc Ninh xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư các công viên, khu vui chơi giải trí có quy mô lớn, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm, giải trí cho du khách. Thành phố tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa như Nhà văn hóa khu phố, Trung tâm văn hóa-Thể thao phường, Nhà chứa Quan họ...

Được biết, trong thời gian tới Bắc Ninh sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu biểu diễn văn hóa văn nghệ với các quốc gia đến đầu tư tại Bắc Ninh; liên kết mở rộng và hình thành không gian văn hóa làng nghề truyền thống của các tỉnh, thành phố trong cả nước tại thành phố. Thành phố khuyến khích sáng tạo, phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên nguồn lực tài nguyên là những giá trị kiến trúc nghệ thuật, dấu ấn văn hóa lịch sử độc đáo qua hệ thống di tích, di sản quan họ, lễ hội, làng nghề, ẩm thực... Trong đó phải kể đến chủ trương xây dựng Đề án phục dựng phiên chợ Âm dương trong lễ hội khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường, nhằm tạo sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng để hút khách.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh từng bước nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của người dân địa phương, tiếp tục phát huy giá trị truyền thống giàu bản sắc, xây dựng con người văn hóa, mến khách, giàu tình cảm... từ đó tô thêm những nét vẽ sinh động trong trong bức tranh tổng thể của du lịch miền quan họ.

Đình Sơn