Claudia Abrahams tình cờ phát minh ra món bánh mà nếu muốn ăn trước tiên bạn phải đập tan chúng đã.

 

(Theo Zing)