Mùa mưa ở nơi này thơm lừng mùi cá suối nướng lá chuối

Mùa mưa ở nơi này thơm lừng mùi cá suối nướng lá chuối

Mùa mưa Tây Nguyên được xem là mùa sinh sôi của nhiều loại cá sông, cá suối. Dịp này, nhiều hộ đồng bào thiểu số trên địa bàn tỉnh sử dụng các loại dụng cụ đơn giản được đan từ tre, nứa đổ ra suối bắt cá. 

Theo Zing