Khi là một doanh nhân, bạn thường bị xen giữa bởi những công việc khác. Trong khi những việc xen ngang này không bao giờ hết, bạn phải tìm cách để quản lý chúng một cách có hiệu quả.

quản lý, hiệu quả, thời gianquản lý, hiệu quả, thời gian

 

quản lý, hiệu quả, thời gian

(Theo Emdep.vn)