Phục hồi Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần ở Thái Bình
Đền Trần Thái Bình

Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 195,01 ha tại xã Tiến Đức gồm: Diện tích các Khu vực bảo vệ Di tích lịch quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (33,53 ha theo Hồ sơ xếp hạng di tích), trong đó hhu vực bảo vệ I có diện tích là 7,92 ha và khu vực bảo vệ II có diện tích là 25,61 ha; Diện tích 84,94 ha đề xuất bổ sung vào quy hoạch tiếp giáp Khu vực bảo vệ II của di tích là 84,94 ha. Tại xã Hồng Minh: Diện tích khu khảo cổ thời Trần là 76,54 ha, gồm: Diện tích khu di chỉ khảo cổ đã phát lộ (Hành cung Lỗ Giang), diện tích dự kiến tiếp tục khai quật và diện tích đất mở rộng về phía Tây và phía Nam giáp sông Trà Lý.

 

Điểm mới trong phê duyệt quy hoạch lần này chính là việc xác nhận diện tích khu khảo cổ thời Trần có diện tích 76,54 ha nằm trên địa bàn xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, cách Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần khoảng 10 km. Mục tiêu lập quy hoạch là nghiên cứu, bổ sung, làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và hệ thống các di chỉ, khu vực khảo cổ có liên quan trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Bên cạnh đó nhằm bảo tồn, tôn tạo, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tương xứng với vai trò của vương triều nhà Trần trong lịch sử phát triển của dân tộc. Quy hoạch có mục tiêu phát huy giá trị Khu di tích và các khu vực khảo cổ có liên quan, trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách khi về thăm Thái Bình; kết nối quần thể các điểm di tích gắn với vương triều nhà Trần ở Thái Bình với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác trong vùng, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hưng Hà và tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra bản quy hoạch mới này cũng tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ, phát huy giá trị các di tích và khu vực khảo cổ có liên quan trong phạm vi quy hoạch; cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án thành phần về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt. Xây dựng quy định giải pháp quản lý, kiểm soát không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực di tích và các giải pháp quản lý, bảo vệ di tích theo quy định.

Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần thuộc phủ Long Hưng xưa, là vùng đất có vị thế địa - kinh tế - chính trị - văn hóa đặc biệt quan trọng, gắn với nhiều sự kiện lịch sử thời Trần và lịch sử dân tộc, là hậu phương, nền tảng vững chắc, để của nhà Trần thay thế vai trò chính trị của nhà Lý. Di tích gồm ba phân khu chính: Khu lăng mộ, khu đền thờ và khu di tích khảo cổ học. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học đặc biệt, di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần ở Thái Bình đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 Thủ tướng Chính phủ.

An Đông