Ban Đối ngoại Trung ương sáng nay (3/2) tổ chức thông báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội XIII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua 5 văn kiện quan trọng. Các văn kiện được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ông Quân cho biết tới đây, toàn bộ văn kiện Đại hội sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, gửi đến bạn bè quốc tế để tham khảo.

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng
Ông Hoàng Bình Quân phát biểu tại cuộc thông báo.

Đại hội xác định tầm nhìn phát triển hướng đến các mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện thành công tầm nhìn phát triển đã đề ra, Đại hội xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, cụ thể hóa hệ thống 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Về chủ trương, chính sách đối ngoại, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

 

Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Về việc bầu ra ban lãnh đạo mới, ông Hoàng Bình Quân cho hay, đây là công việc vô cùng quan trọng, được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học.

Đại hội đã bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội là BCH Trung ương (khóa XII), gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Kết quả bầu cử đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra và dụng Quy chế bầu cử của Đại hội XIII.

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng

Trong số 200 ủy viên Trung ương được bầu, có 19 ủy viên là nữ, ông Quân phân tích: "Đây là chỉ tiêu khó phấn đấu. Đảng có chủ trương, chính sách quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Qúa trình đào tạo đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ cấp cao cũng không đơn giản nhưng lần này có được 19 ủy viên nữ cũng được xem là sự nỗ lực cố gắng".

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 người; bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm một số ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Trung ương khóa XIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm rất cao, bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

"Đây là kết quả tuyệt vời, thể hiện mong muốn của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. Chúng tôi có người đứng đầu rất có uy tín trong Đảng, trong dân; bầu thống nhất rất cao, gần như tuyệt đối", ông Quân nhấn mạnh.

19 nữ ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khoá XII.

2. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình.

5. Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên.

6. Bà Hoàng Thị Thuý Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu.

8. Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

9. Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

10. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

11. Bà Lê Thị Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam.

12. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

13. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang.

14. Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

15. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

16. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

17. Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

18. Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

19. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trần Thường - Phạm Hải

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.