Trả lời báo chí về kết quả Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 2025, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình khẳng định, chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước.

28 giáo sư, phó giáo sư

Ông có thể khái quát lại một số nét chính về Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 2025?

Đến nay, 100% đảng bộ trực thuộc Trung ương (67/67) đã tổ chức đại hội thành công theo đúng tiến độ, sớm hơn so với 3 nhiệm kỳ trước đây, đảm bảo đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, chất lượng. Chất lượng văn kiện được nâng lên. Nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá. Điểm mới trong dự thảo văn kiện các đảng bộ đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng.

Bầu 63 Bí thư Tỉnh ủy: Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình

Các đại hội dành thời gian thỏa đáng thảo luận các văn kiện.  Đặc biệt, việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội rất sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ đông đảo đảng viên và nhân dân.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, nên nhận được sự thống nhất rất cao. Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, bầu đủ, bầu trúng theo đề án nhân sự. Tỉ lệ phiếu bầu trúng cử chức danh chủ chốt là rất cao.

So với nhiệm kỳ trước, kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương lần này có những điểm nhấn nào, thưa ông?

Việc bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng với kết quả bầu cử số lượng ban chấp hành giảm theo quy định nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu, chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước.

Cụ thể, tổng số cấp uỷ viên khoá mới đã được bầu là 3.330 nhân sự, giảm 6,20% so với nhiệm kỳ 2015-2020, vượt quy định tại Chỉ thị 35 (giảm 5%).

Cấp ủy nữ có 523 người đạt tỷ lệ 15,71%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%. Bí thư Tỉnh ủy là nữ có 9 người, đạt tỷ lệ 13,85% (nhiệm kỳ trước là 3).

Cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 389 nhân sự, đạt tỷ lệ 11,68%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%. Cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là 2.220 người (28 giáo sư, phó giáo sư), đạt 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. 

Tuổi bình quân của ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước; cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy. Có 28 bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%; 27 bí thư tỉnh ủy không là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%.

Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ

Được biết trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, chủ trì xây dựng nhiều văn bản liên quan đến công tác nhân sự, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Điều này có ý nghĩa như thế nào đến kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua?

Có được những kết quả nêu trên, chúng tôi thấy rằng nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, chặt chẽ, nhất quán của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư.

 

Điều rất quan trọng là có sự quyết tâm cao, sự nỗ lực lớn, chủ động, tích cực của cấp ủy, thường vụ cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong việc chuẩn bị, tổ chức đại hội. Hệ thống văn bản được chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội được ban hành kịp thời đồng bộ, cụ thể, phù hợp và sát thực tế, nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ cụ thể để triển khai thực hiện.

Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng lựa chọn bầu cử và nâng cao chất lượng của đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ, công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, bài bản, kỹ lưỡng, từ việc thể chế hóa văn bản về công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức chạy quyền được lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện rất nghiêm túc.

Quy trình công tác cán bộ được thể hiện rõ, thực hiện nghiêm túc 5 bước, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tham mưu trong công tác thẩm định nhân sự, đảm bảo thận trọng khách quan, đúng người, đúng việc, có sự chủ động để tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh và tạo được sự đồng thuận, thống nhất để đại hội thành công.

Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền về đại hội có nhiều đổi mới sáng tạo, phong phú, hiệu quả, thiết thực. Tình hình kinh tế, xã hội ổn định, dịch bệnh kiểm soát tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của nhân dân và sự đồng thuận của xã hội là nền tảng quan trọng để góp phần thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Từ những kết quả này, Ban Tổ chức Trung ương rút ra những bài kinh nghiệm gì trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội XIII sắp tới?

Bài học thứ nhất là phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; chỉ đạo ban hành hệ thống văn bản sớm, đầy đủ, toàn diện về chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cấp ủy triệu tập đại hội cần nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội một cách công phu, chu đáo, nghiêm túc, có kế thừa, tham khảo những kinh nghiệm quý, bài học hay của các nhiệm kỳ trước và bổ sung những điểm đối mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của nhiệm kỳ này.

Thứ hai, báo cáo chính trị phải làm rõ được công tác và vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành phải bám sát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị.

Thứ ba, nắm vững và kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh trên địa bàn trước khi đại hội diễn ra; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận liên quan đến nhân sự trước, trong và sau đại hội để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập.

Trong công tác nhân sự đại hội, phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống ngoài dự kiến.

Thứ tư, thảo luận văn kiện Đại hội phải tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và bám sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng, tạo không khí sôi nổi, thảo luận tại đại hội.

Thứ năm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, tình hình của địa phương, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, chào mừng đại hội nhưng không phô trương, hình thức.

Thứ sáu, vừa phải tổ chức tốt đại hội vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu việc tổ chức đại hội có hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19.

67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương gồm:

63 Đảng bộ các tỉnh, thành trong cả nước; Đảng bộ Quân đội; Đảng bộ Công an Trung ương; Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.  

Thu Hằng

Những điểm nhấn từ 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Những điểm nhấn từ 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020 -2025

Từ ngày 20/9 đến 28/10, 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khóa mới.