Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình làm việc tại hội trường. Các đại biểu thảo luận dự thảo một số báo cáo trình Đại hội XIII.

Thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương
Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 14. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ. Các đại biểu thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII.

 

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra đến 20/12.

Thu Hằng

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 khai mạc sáng 14/12 là xem xét và thảo luận dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.